Psychotraumatolog

3 14 października, 2019

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Psychotraumatolog udziela porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym traumy po nagłych zdarzeniach takich jak: działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie. Specjalista ten pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną oraz odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Psychotraumatolog pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ofiarami traumy.

Psychotraumatolog pracuje w: ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, zakładach karnych i poprawczych.

Do jego zadań należy:

  • nawiązanie relacji terapeutycznej z osobą w sytuacji kryzysowej
  • rozpoznanie doświadczenia traumatycznego, jego objawów i skutków takich jak: zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy, zaburzenia psychosomatyczne, zagrożenie samobójstwem, autoagresja i samookaleczenie, trudności adaptacyjne w pełnieniu ról społecznych
  • diagnozowania stanu psychicznego z wykorzystaniem technik wyobrażeniowych, praca z reakcjami obronnymi po traumatycznym doświadczeniu (rozszczepienie, dysocjacja)
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób doświadczających traumy oraz ich rodzin
  • zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną
  • udzielenie pomocy pacjentowi w przepracowywaniu traumy
  • wspieranie pacjenta w rozwijaniu umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwania dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych
  • opracowywanie programów i prowadzenie szkoleń psychoedukacyjnych dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, lekarzy, ratowników medycznych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników zarządzania kryzysowego