Diagnoza psychologiczna-psycholog diagnosta

23 września, 2019

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.


Psycholog-Diagnosta swoją pracę może wykonywać w gabinecie psychoterapeutycznym, szpitalu psychiatrycznym, ośrodku leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego, w fundacji. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz przeprowadzeniu wywiadu diagnostycznego ma możliwość oceny, czy objawy, które zgłasza dana osoba, mogą być początkiem problemów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz zalecenia odpowiedniej dla danej osoby formy leczenia (konsultacja u psychiatry, psychoterapia).

By postawić diagnozę zazwyczaj są potrzebne 2 lub 3 spotkania. Na pierwszym spotkaniu psycholog poznaje pacjenta, omawia z nim zasady współpracy oraz określa jakie potrzeby ma klient i jakie kwestionariusze mogą być potrzebne by postawić diagnozę. Proces stawiania diagnozy poprzedzony jest umową, zwaną też kontraktem diagnostycznym, między psychologiem, a osobą badaną, która wyraża zgodę na wykonanie różnych zadań, będących podstawą rozpoznania i oceny jej funkcjonowania. Podczas wywiadu diagnostycznego psycholog zadaje pytania o rzeczywistość osoby badanej, dzięki czemu może ocenić, w jakim stanie psychicznym znajduje się dana osoba.

Diagnozę przeprowadza się w sytuacjach, gdy dana osoba przeżywa kryzys lub występują u niej objawy, które mogą świadczyć o chorobach i zaburzeniach takich jak.: choroba afektywna- dwubiegunowa, depresja, lęk, napady paniki,  schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia osobowości,  zaburzenie stresowe pourazowe.

By postawić diagnozę, psycholog może poprosić osobę badaną o wypełnienie kwestionariuszy, dzięki którym możliwa jest precyzyjna i dokładna ocena stanu zdrowia pacjenta. Psycholog wyjaśnia pacjentowi krok po kroku na czym polegają zadania z kwestionariusza. Gdy pacjent ukończy jego wykonywanie, psycholog ocenia odpowiedzi na wyznaczonych do tego skalach i na tej podstawie tworzy potem pisemną opinię dotyczącą stanu zdrowia psychicznego. Podczas końcowego spotkania psycholog zapoznaje pacjenta z treścią opinii oraz wyjaśnia wszystkie niejasności.