Wrażliwość na kontrast

90% informacji koniecznych do prowadzenia pojazdu dostarczana jest przez narząd wzroku. Układ wzrokowy uczestniczy zarówno w obserwowaniu drogi, śledzeniu i przewidywaniu ruchu pojazdów i innych uczestników ruchu np. pieszych, rowerzystów, spostrzeganiu znaków drogowych przy jednoczesnym obserwowaniu lusterek, jak i kontrolowaniu wskazań urządzeń znajdujących się na pulpicie sterowniczym (np prędkościomierz).

Dyrektywa Komisji 2009/113/WE w sprawie praw jazdy precyzuje, jakie czynniki medyczne wpływają na zdolność kierowania pojazdami. Do takich czynników zalicza się oprócz cukrzycy i padaczki, również wzrok. Do tych funkcji wzroku, na które zwraca się szczególną uwagę zalicza się: ostrość widzenia, pole widzenia, widzenie w półmroku, wrażliwość na kontrast i olśnienie, diplopię (podwójne widzenie) oraz inne funkcje, których upośledzenie może zagrażać bezpiecznemu kierowaniu pojazdami.

Sprawność widzenia w warunkach ograniczonej widoczności jest niezwykle istotna dla prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności kierowania. Wrażliwość na kontrast daje informację o zdolności badanego do odróżniania widzianego obiektu od tła. Dostarcza również ważnych informacji o możliwościach wzrokowych osoby badanej, czyli obrazuje jej faktyczne funkcjonowanie wzrokowe. Badanie wrażliwości na kontrast ma wiele korzyści. Pomaga we wczesnym wykrywaniu poważnych schorzeń narządu wzroku, jest również pomocne w monitorowaniu i pomiarach jakości widzenia przed i po zabiegach laserowych, ale przede wszystkim daje kierowcy wiedzę o jego sprawnościach, powodując tym samym wzbudzenie autorefleksji i możliwość świadomego wyboru np. pory dnia na jazdę- unikania jazdy nocą czy zmniejszenie przebywanego dystansu.


Osoby zainteresowane umówieniem badania zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy