Warsztaty zespołowe „Master Team”:

Warsztaty zespołowe „Master Team”:

Odbiorcy:

Cel warsztatów:

Jedno lub dwudniowe warsztaty są nastawione głównie na poprawę komunikacji w zespole, wzmocnienie partnerstwa i współpracy oraz określenie celów dla zespołu.

Umiejętności/Korzyści:

 • Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności przywódcze (wywierania wpływu na ludzi o różnych typach osobowości oraz motywowania współpracowników) oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Uczestnicy będą mieli okazję otrzymania ważnych informacji zwrotnych od swoich kolegów oraz przekazania im konstruktywnych informacji, które mogą mieć wpływ na efektywność zespołu.
 • Uczestnicy przeanalizują potencjał swojego zespołu i zastanowią się jak mogą wzmacniać jego skuteczność.
 • Uczestnicy opracują indywidualne plany budowania efektywności osobistej wspierających realizację celów zespołu.
 • Każdy z uczestników otrzyma raport osobowości zawodowej Facet5 oraz analizę- mapę („TeamScape”) całego zespołu.
 • Uczestnicy otrzymają obszerne materiały na temat motywowania różnego typu ludzi oraz pracy zespołowej.

Moduł 1:

 • Nasze preferencje zarządzania/rozwijania ludzi i stylu pracy, czyli co mówi o nas Facet5- „Line Dancing”:
 • Wzajemne style pracy,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów, kreowania rozwiązań i podejmowania decyzji,
 • Co wspiera zespół, a co go osłabia,
 • Jakie są najlepsze taktyki postępowania w trudnych sytuacjach dla zespołu,
 • Co najlepiej motywuje i najbardziej demotywuje pracowników.
 • Jak różne typy osobowości mogą współpracować w dopełniający siebie sposób?
 • Co rozumiemy pod określeniem efektywny zespół.
  • Gdzie jesteśmy teraz-ocena naszej obecnej skuteczności(+/-).
  • SWOT naszego zespołu
 • O czym mówi nam mapa zespołu „Teamscape”.

Moduł 2:

 • Jak indywidualny styl pracy wpływa na realizację celów zespołu.
 • „Work Cycle”- w jaki sposób pracują zespoły,
 • Jak zespół osiąga porozumienie i rozwiązuje problemy- co się może stać w tzw. trudnych sytuacjach,
 • Analiza własnych raportów zespołowych Teamscape,
 • Jakie zachowania w zespole są istotne i powinny być przestrzegane, aby osiągać założone cele,
 • Obszary rozwojowe dla zespołu.
 • Uzgodnienie i przygotowanie rankingu kluczowych obszarów rozwojowych dla zespołu.
 • “Action plan” dla zespołu
 • Przygotowanie celów dla zespołu wg. SMART(er),
 • Jak monitorować i mierzyć wyniki,
 • Możliwe przeszkody i jak im zapobiegać.
 • Mini 360- feedback od zespołu dla każdego uczestnika:
 • Co w Twoim zachowaniu wspiera pracę zespołową,
 • Co w Twoim zachowaniu może być frustrujące dla innych,
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju (SMART)
 • Jak mierzyć progres.

 

Warsztaty według scenariusza TemScape są realizowane w Polsce od kilku lat. Ich uczestnicy oceniają jako najlepsze w jakich do tej pory brali udział.

Metody pracy szkoleniowej:

Zajęcia odbywają się w formie aktywnego warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę jak i umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania jej w działaniu.

W naszych zajęciach będziemy stosować:

 • Analizę doświadczeń
 • Ćwiczenia i gry zespołowe
 • Dyskusje i „burze mózgów”
 • Prezentację multimedialną
 • Mini-wykłady

 

Prowadząca: Katarzyna Janczuk

 


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20,
WTOREK: 9-20,
ŚRODA: 9-20,
CZWARTEK: 9-20,
PIĄTEK: 9-19,

SOBOTA: zamknięte

NIEDZIELA: zamknięte

Gdzie jesteśmy