TEST MATRYC RAVENA

Test służy do pomiaru inteligencji ogólnej.

Opis: Test składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: Istotne korelacje z ocenami szkolnymi oraz z wynikami WISC-R dla populacji dzieci i młodzieży.

Normy: Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat; dla dorosłych powyżej 16 roku życia (próby ogólnopolskie).

Zastosowanie: Przede wszystkim do celów selekcyjnych w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących przeciętny poziom intelektualny.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy

PSYCHOEDUKACJA

Analiza Zachowania

Uzależnienie

Psychoterapia Gestalt

Teoria Biospołeczna

Kierowca Zawodowy

Badania Medycyny Pracy

Trening umiejętności DBT

Ocena Kliniczna i Diagnoza

Terapia ACT

Przyczyny zaburzeń psychicznych