Terapia eklektyczna BEPP

Krótkoterminowa eklektyczna psychoterapia PTSD (BEPP) stworzona została specjalnie do leczenia zaburzenia po stresie traumatycznym. Skuteczność terapii BEPP potwierdziły cztery randomizowane badania (Gersons e.a. 2000; Lindauer e.a. 2005; Schynyder e.a. 2011, Nijdam e.a. 2012).

Terapia początkowo oparta była na pionierskiej pracy Horowitza (1976), który opisał symptomy PTSD jako dwufazowe, następujące po sobie na przemian doświadczenia i unikania traumatycznych wspomnień.

Terapia BEPP oparta jest na ścisłym protokole obejmującym 16 cotygodniowych sesji, podczas których terapeuta skupia się na psychoedukacji, technikach relaksacyjnych, ekspozycji wyobrażeniowej, integracji. Część technik zaczerpnięta jest z terapii poznawczo-behawioralnej np. zadania pisemne, listy, pozostałe techniki zaczerpnięte są z terapii narracyjnej, psychodynamicznej lub poznawczej. Terapia kończy się symbolicznym „rytuałem pożegnania” podczas którego pacjent „odwraca się i kieruje wzrok na przyszłość”.


W centrum „Amygdala” przyjmują psychotraumatolodzy: Michał Dolistowski tel: 796-881-238 oraz Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.PSYCHOEDUKACJA

Trauma Seksualna

Uważne Obserwowanie

Myśli

Empatia

Mądry Umysł

Zaburzenia Lękowe

Samookaleczenia

Cele Uważności

Zespół Aspergera

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy