Tag Archives: diagnoza osobowości

  • 0

Diagnoza psychologiczna-psycholog diagnosta

Tags : 

Psycholog-Diagnosta swoją pracę może wykonywać w gabinecie psychoterapeutycznym, szpitalu psychiatrycznym, ośrodku leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego, w fundacji. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz przeprowadzeniu wywiadu diagnostycznego ma możliwość oceny, czy objawy, które zgłasza dana osoba, mogą być początkiem problemów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz zalecenia odpowiedniej dla danej osoby formy leczenia (konsultacja u psychiatry, psychoterapia).

By postawić diagnozę zazwyczaj są potrzebne 2 lub 3 spotkania. Na pierwszym spotkaniu psycholog poznaje pacjenta, omawia z nim zasady współpracy oraz określa jakie potrzeby ma klient i jakie kwestionariusze mogą być potrzebne by postawić diagnozę. Proces stawiania diagnozy poprzedzony jest umową, zwaną też kontraktem diagnostycznym, między psychologiem, a osobą badaną, która wyraża zgodę na wykonanie różnych zadań, będących podstawą rozpoznania i oceny jej funkcjonowania. Podczas wywiadu diagnostycznego psycholog zadaje pytania o rzeczywistość osoby badanej, dzięki czemu może ocenić, w jakim stanie psychicznym znajduje się dana osoba.

Diagnozę przeprowadza się w sytuacjach, gdy dana osoba przeżywa kryzys lub występują u niej objawy, które mogą świadczyć o chorobach i zaburzeniach takich jak.: choroba afektywna- dwubiegunowa, depresja, lęk, napady paniki,  schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia osobowości,  zaburzenie stresowe pourazowe.

By postawić diagnozę, psycholog może poprosić osobę badaną o wypełnienie kwestionariuszy, dzięki którym możliwa jest precyzyjna i dokładna ocena stanu zdrowia pacjenta. Psycholog wyjaśnia pacjentowi krok po kroku na czym polegają zadania z kwestionariusza. Gdy pacjent ukończy jego wykonywanie, psycholog ocenia odpowiedzi na wyznaczonych do tego skalach i na tej podstawie tworzy potem pisemną opinię dotyczącą stanu zdrowia psychicznego. Podczas końcowego spotkania psycholog zapoznaje pacjenta z treścią opinii oraz wyjaśnia wszystkie niejasności.

W Centrum Amygdala dyplomowanymi psycholoami diagnostami -certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, są Michał Dolistowski i Katarzyna Podleska


  • 0

Badanie osobowości – Kasia Janczuk

Tags : 

Badanie osobowości – mapa do kariery

WARSZAWA
KATARZYNA JANCZUK TRENER BIZNESOWY

Katarzyna Janczuk*

Badanie osobowości może się okazać sposobem na rozwinięcie skrzydeł w pracy i pozostanie w zgodzie ze sobą.

Dramaty ludzkie, między innymi zawodowe, wynikają czasami z małej znajomości samego siebie. Niektórzy tkwią od lat w zawodzie, którego nie lubią, ponieważ się przyzwyczaili. Na zmiany się nie decydują z obawy, że się nie sprawdzą. Przeżywają kryzys ponieważ gdzieś w środku czują, że są w stanie więcej osiągnąć. Punktem startowym może być zbadanie osobowości zawodowej.

Poznać prawdę o sobie

Jednym ze sposobów poznania prawdy o sobie, a może raczej przypomnienia jej, jest badanie osobowości – inaczej profilu osobistego. Różnego rodzaju badania osobowości, zwłaszcza prowadzone w środowisku pracy, są dla wielu osób stresujące.

Nie brakuje takich metod profilowania, które pokazują przede wszystkim silne strony badanej osoby. Ułatwia to wykorzystanie naturalnych uzdolnień oraz wskazuje kierunki rozwoju. Takie podejście jest wartością nieocenioną zarówno dla młodego pracownika u progu kariery zawodowej, jak i osób, które myślą o dalszym rozwoju.

– Wykorzystuję mocne strony i zarządzam słabszymi. Po badaniu mam świadomość, na jakich stanowiskach się sprawdzę. Łatwiej jest mi budować własną ścieżkę kariery zawodowej – mówi menedżer z branży obrotu nieruchomościami.

Także z punktu widzenia przełożonego istotne jest traktowanie każdego pracownika jako Talentu przez duże „T”. Dyrektorzy firm, którzy wraz z zespołami wzięli udział w badaniach, podkreślają ich skuteczność, ponieważ mogą lepiej rozdzielać zadania pomiędzy pracowników i dużo skuteczniej ich motywować. Oto wypowiedzi kilku szefów firm:

– Po badaniu oceniam pracę, motywuję i przydzielam zadania w inny sposób niż wcześniej. Opieram się na tzw. mocnych stronach podwładnych i rozwijam je, zamiast dawać wszystkim „po równo”. W ten sposób pracownicy wykonują to, w czym czują się najlepiej, a firma działa efektywniej.

– Jako szef zespołu mogę skuteczniej motywować ludzi, aby pracowali nad wspólnymi celami i podchodzili do siebie z szacunkiem. Pracownicy łatwiej identyfikują się ze swoim stylem działania i świadomie  pogłębiają wiedzę o różnicach osobowości w zespole.

Oczywiście badanie pokazuje też ryzyko, które wiąże się z określonymi zachowaniami.  Te, które są pożądane w jednym środowisku, np. kreatywność i elastyczne podejście do wykonywania zadań, będą ryzykiem w innym, preferującym ścisłe przestrzeganie procedur.

Jeśli wykorzysta się wiedzę z badania i sesji informacji zwrotnej do szlifowania własnego talentu można wiele zyskać.

Jak, za ile i po co?

Na rynku dostępne są różne badania osobowości. Większość z nich składa się z dwóch etapów. Krok pierwszy to wypełnienie kwestionariusza online. Następnie w systemie, do  którego dostęp ma licencjonowany trener opracowywany jest raport. Drugim krokiem jest omówienie profilu zawodowego podczas spotkania z trenerem, co trwa około 1,5 godziny. Z badań osobowości korzystają najczęściej szefowie firm, menedżerowie, doradcy zawodowi i osoby indywidualne chcące zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Ceny są zróżnicowane zależnie od firmy, zakresu i ilości opracowywanych raportów oraz czasu trwania sesji z trenerem. Są to kwoty od kilkuset złotych za jedno badanie.

Według teorii rozwoju C.G. Junga preferencje typu osobowości są wrodzone. Mamy jednak wpływ na swoje zachowania, które zależnie od środowiska możemy modyfikować. Należy jednak pamiętać, że działając niezgodnie z naturalnymi preferencjami, nie można być w pełni efektywnym, ponieważ znaczną część energii przeznacza się na walkę z sobą samym. Osobie z natury dominującej, trudno będzie działać zespołowo, natomiast osoba z natury kolektywna może mieć trudności w szybkim podejmowaniu decyzji bez konsultacji. Zmiana może polegać na tym, żeby „od dzisiaj” wzmacniać to, co w nas mocne. I nie chodzi tutaj o zmianę pracy (chociaż czasami może to być wskazane), ale o wykonywanie dotychczasowych obowiązków w nieco inny sposób. Na badaniu mogą szczególnie zyskać osoby młode, które nie są jeszcze w pełni świadome swoich atutów zawodowych.

Aby przełożyć badanie na sukces najpierw należy odkryć własny talent. Można to zrobić za pomocą sprawdzonych narzędzi, a następnie podążać drogą, której cel to realizowanie pasji. Te dwie czynności są równie ważne i niezbędne do osiągnięcia sukcesu i cieszeniem się nim. Nie można zapomnieć o pracowitości. Anegdota o  Bernardzie Show mówi, że na pytanie,  „Co ważniej­sze dla suk­ce­su, ta­lent czy pra­cowi­tość?” – odpowiedział pytaniem:  „A co ważniej­sze w ro­werze,  przed­nie czy tyl­ne koło?”

Do sukcesu, oprócz talentu, potrzebne są również wysiłek i wytrwałość.

*Autorka jest doświadczonym trenerem biznesu i umiejętności psychologicznych, oraz certyfikowanym użytkownikiem narzędzi psychometrycznych Facet5 i MBTI.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20,
WTOREK: 9-20,
ŚRODA: 9-20,
CZWARTEK: 9-20,
PIĄTEK: 9-19,

SOBOTA: zamknięte

NIEDZIELA: zamknięte

Gdzie jesteśmy