Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna różni się od psychoterapii ze względu na zakładane cele. Jest to działalność prospołeczna nastawiona na dobro ludzkie świadczona w nagłych sytuacjach życiowych poprzez wspieranie, podtrzymanie emocjonalne, izolację od zagrożeń psychicznych bądź fizycznych a także udzielanie konkretnych porad co do rozwiązania problemu.

Świadczenie pomocy psychologicznej jest nieco zbliżone do psychoterapii lecz nią nie jest, gdyż nie zajmuje się leczeniem zaburzeń u człowieka, lecz wspiera jego możliwości rozwojowe i kompetencyjne okresowo osłabione życiowym problemem, co wiąże się z doświadczaniem natychmiastowej ulgi choć na jakiś czas.

Pomocą psychologiczną obejmuje się też grupy społeczne, zwłaszcza rodziny zmierzając do uczenia jej członków współżycia na zasadach zgodności, akceptacji i tolerancji inności np. niepełnosprawności czy choroby.

Terapeuta udzielający pomocy psychologicznej stara się aby osoby nią objęte poczuły się zrozumiane, bezpieczne dodając im odwagi a swoją postawą pobudza ekspresję energii psychicznej do pokonania życiowych barier. Ma to szczególne znaczenie u osób, które źle tolerują frustrację, są słabsze w kompetencjach społecznych, mają problemy w prawidłowej ocenie rzeczywistości lub przeżywają bardzo poważny kryzys.


centrum „Amygdala” dyplomowanymi psychologami diagnostami -certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- są Michał Dolistowski tel: 796-881-238 i Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.


PSYCHOEDUKACJA

Trauma Seksualna

Uważne Obserwowanie

Myśli

Empatia

Mądry Umysł

Zaburzenia Lękowe

Samookaleczenia

Cele Uważności

Zespół Aspergera

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy