Podjęcie aplikacji komorniczej

W centrum „Amygdala” przy ulicy Dereniowej 9 w Warszawie, wykonujemy badania psychologiczne do:

  • pracy sędziego
  • pracy prokuratora
  • podjęcia aplikacji komorniczej
  • pracy asesora komorniczego
  • pracy komornika
  • pracy kuratora społecznego
  • pracy kuratora zawodowego
  • pracy syndyka

Po badaniu wydaje się zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Nie określa się terminu ważności zaświadczenia. Na życzenie klienta oprócz oryginału wydajemy odpisy zaświadczeń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


Osoby zainteresowane umówieniem terminu badania zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy