Po zatrzymaniu prawa jazdy

W centrum „Amygdala” przy ulicy Dereniowej 9 w Warszawie, wykonujemy badania psychologiczne kierowcom skierowanym decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy.

  • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych

Badania psychologiczne:

  • kierowców po wypadkach drogowych

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy