Oferta

Psychologiczne i Lekarskie:

 • badania dla kierowców kategorii: A, B, C, D, E, T
 • badania operatorów wózków widłowych oraz sprzętu ciężkiego (dźwigów , suwnic, pojazdów wolnobieżnych)
 • badania pracowników (badania wstępne i okresowe)
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania studentów oraz uczniów liceum i technikum
 • badania pilotów rajdowych, instruktorów jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badania do prawa jazdy: pierwszy raz i przedłużające (lekarz orzecznik)
 • badania medycyny pracy do wykonywania Transportu drogowego osób i rzeczy
 • NOWOŚĆ: Badania psychologiczne na broń: w każdą środę od godziny 14

Zapraszamy mieszkańców: Warszawy, Ursynowa, Wilanowa, Mokotowa, Pragi Północ, Pragi Południe, Tarchomina, Targówka, Żoliborza, Bemowa, Grochowa, Sadyby, Okęcia, Woli, Ochoty, Śródmieścia, Ursusa, Włoch, Konstancina-Jeziornej, Piaseczna, Józefosławia, Raszyna, Lesznowoli, Janek, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Góry Kalwarii oraz wszystkich pozostałych!

Badania Psychologiczne i lekarskie „od ręki”.

badania kierowców, operatorów, na wózki widłowe-aparaty

psychotechnika Warszawa Ursynów Wilanów

badania kierowców, badania na wózki, badania na broń

psychotechnika-badania kierowców-aparat krzyżowy

badania operatorów

Miernik czasu reakcji z wyborem-badania operatorów

badania kierowców, badania operatorów, psychotechnika

badania kierowców i operatorów

stereoskop- widzenie głębi

Przebieg badania:

Badanie psychologiczne dla kierowców w gabinecie Amygdala jest proste, bezbolesne oraz komfortowe.

Składa się z dwóch części:

Pierwsza część – badanie podmiotowe, czyli wywiad psychologiczny (rozmowa):

 • osoba badana wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości,
 • psycholog przeprowadza wywiad dotyczący przebytych chorób, ewentualnych problemów i zaburzeń.

Druga część – badanie aparaturowe:

 • za pomocą aparatury bada się w zależności od celu m.in. czas reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową i inne.

Po przeprowadzonych badaniach psycholog omawia wyniki uzyskane w czasie badania psychotechnicznego i wystawia orzeczenie.

tablice Poppelreutera

medycyna pracy, psychotechnika, badania na broń

Co jest badane?

W czasie badania psychotechnicznego przeprowadza się wywiad psychologiczny,  obserwację oraz badania aparaturą. Dzięki tym narzędziom możliwe jest określenie poziomu sprawności kierowcy oraz ocena cech osobowości, które decydują o predyspozycjach kierowcy. Psycholog wybiera metody diagnostyki w zależności od potrzeb oraz celu badania. Badania psychotechniczne zwane też psychologicznymi czy psychotechniką mają za zadanie sprawdzić m. in.:

 • koncentrację, spostrzegawczość i podzielność uwagi,
 • zdolność myślenia logicznego,
 • czas reakcji i zdolność oceny prędkości,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • widzenie stereoskopowe i zmierzchowe,
 • osobowość, temperament i inteligencję emocjonalną.

CZAS BADANIA

Czas badania uzależniony jest od rodzaju badania psychotechnicznego, tempa pracy osoby badanej. Przeciętnie badanie trwa około 60 minut, ale pojedyncze badania (np. dotyczące tylko widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie) trwają tylko około 15 minut.

badania kierowców i operatorów

stereoskop- widzenie głębi-badania operatorów

URZĄDZENIA UŻYWANE DO BADANIA

Gabinet „Amygdala” dysponuje nowoczesną aparaturą służącą do wykonywania badań dla kierowców. Są to:

 • miernik czasu reakcji (do określania szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce),
 • stereometr (do badania widzenia przestrzennego),
 • pierścień Landolta (do kontroli widzenia w mroku),
 • noktometr (do badania wrażliwości na olśnienie),
 • aparat krzyżowy (do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej),
 • zestaw do badania w systemie Test2Drive w  językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim.

Jeśli badanie nie powiodło się?

W razie niepowodzenia najważniejsze jest to, by zachować spokój. Jeśli w trakcie badań psychotechnicznych okaże się, że wyniki są negatywne, psycholog prosi o powtórzenie pojedynczego zadania lub wszystkich zadań. Niekiedy powodem złych wyników są problemy ze zrozumieniem instrukcji, zmęczenie klienta, stres wynikający z tej niecodziennej sytuacji. Kolejne badanie wykonuje się od razu lub innego dnia – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb oraz przyczyny niezaliczenia danego zadania.

Czym kończy się badanie psychologiczne?

Badanie psychologiczne w Gabinecie „Amygdala” kończy się omówieniem uzyskanych wyników przez psychologa, dzięki czemu każdy z klientów zawsze ma pełen wgląd we wszystkie informacje uzyskane w czasie testów. Psycholog tłumaczy niejasne kwestie i rozwiewa ewentualne wątpliwości. Finałem badań jest wydanie odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia psychologicznego – to oficjalny dokument potwierdzający wyniki badania psychotechnicznego kierowców.

Jak się przygotować do badania?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że badanie psychotechniczne kierowców nie jest bolesne, nie zajmuje dużo czasu i nie jest powodem do stresu – jeśli za pierwszym razem uzyskany zostanie wynik negatywny, badanie będzie powtórzone. Przed badaniem należy odpowiednio wypocząć, wyspać się. Warto pojawić się na badaniu po spożyciu posiłku, dzięki czemu głód nie będzie powodował dekoncentracji.

Kto kieruje kierowcę na badania psychologiczne?

Badania w Gabinecie „Amygdala” wykonywane są jeśli zachodzi konieczność prawna – np. przed kursem na prawo jazdy lub na badanie psychologiczne kierowców kieruje lekarz medycyny pracy czy pracodawca. Ponadto, jeśli kierowca jest skierowany na badanie przez Starostę lub Policję w przypadku przekroczenia liczby dopuszczalnych punktów karnych lub spowodowania wypadku drogowego.

Co należy zabrać ze sobą na badanie?

Aby skrócić czas badania i wykonać wszystkie czynności związane z psychotestami szybko i sprawnie, należy pojawić się w Gabinecie „Amygdala” z kompletem potrzebnych dokumentów takich jak:

 • Skierowanie na badania psychologiczne, jeśli zostało wydane,
 • Dokument tożsamości z numerem PESEL, np. dowód osobisty lub paszport,
 • Posiadane prawo jazdy, jeśli kierowca przedłuża jego ważność,
 • Soczewki lub okulary, jeśli kierowca ich używa.

Jeśli klient ma jakieś wątpliwości lub nie jest pewny, czy dysponuje odpowiednimi materiałami od specjalistów, warto skontaktować się wcześniej z obsługą pracowni.


psychoterapia

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog, terapia par

Konsultacje Psychologiczne i Psychoterapia

W Gabinecie  „Amygdala” proponujemy profesjonalną pomoc psychologiczną osobom dorosłym i dzieciom w zakresie konsultacji psychologicznych oraz terapii psychologicznej – indywidualnej, par i rodzinnej.

Konsultacja służy dostrzeżeniu i zrozumieniu problemu z którym zgłasza się Klient a także zmotywowaniu Go do szukania wsparcia i pomocy. Konsultacja może ograniczyć się do jednego lub kilku spotkań z psychologiem, psychoterapeutą. Rezultatem konsultacji jest zaproponowanie przez terapeutę odpowiedniej formy pomocy np. terapii lub skierowanie do innego specjalisty, jeśli osoba zgłaszająca się po pomoc wyraża na to zgodę.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do osób, które:

 • Odczuwają smutek, przygnębienie, lęk, zmagają się z depresją,
 • Mają trudności ze snem, koncentracją,
 • Nie radzą sobie ze stresem,
 • Były uczestnikami lub świadkami traumatycznego wydarzenia np. przemoc, gwałt,
 • Mają poczucie pustki, bezsensu życia, alienacji,
 • Są w żałobie po stracie bliskiej osoby,
 • Mimo braku biologicznych przyczyn, nie mogą mieć dzieci,
 • Doświadczają trudności w relacjach z rodzicami, dziećmi, współmałżonkiem, partnerem, szefem,
 • Są zaniepokojone swoim zachowaniem lub zachowaniem swoich bliskich np: zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, u dzieci – specyficzne trudności w nauce, zaburzenia rozwojowe,
 • Cierpią z powodu choroby somatycznej, zaburzeń psychicznych,
 • Nie radzą sobie z chorobą somatyczną, chorobą psychiczną bliskich osób,
 • Chcą się nauczyć obniżać napięcie i stres – techniki relaksacyjne,
 • Są zainteresowane rozwojem osobistym,
 • Poszukują dla siebie drogi zawodowej.

Psychoterapia Poznawczo–Behawioralna (CBT)

Zorientowany na określone cele i problemy sposób współpracy terapeuty i klienta. Jest to metoda krótkoterminowa – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań (raz w tygodniu).  Powstała z myślą o leczeniu depresji, zaburzeń nastroju (m.in. dystymia, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych (m.in. lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne), zaburzeń osobowości, odżywiania, uzależnień a także w zaburzeniach psychotycznych. Jej skuteczność w terapii różnych problemów psychicznych wykazano w bardzo dużej ilości wiarygodnych badań klinicznych.

U podstaw Terapii Poznawczo–Behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Terapeuta stosuje techniki CBT aby pomóc klientowi zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, redukując w rezultacie dyskomfort i ograniczając samoograniczające zachowania.

Psychotraumatolog

PTSD leczenie

Psychotraumatologia

W wyniku szczególnie trudnych przeżyć, związanych z zagrożeniem życia lub utratą poczucia bezpieczeństwa, często dochodzi do zakłócenia równowagi psychicznej. Zdarza się, że taki stan przechodzi w formę przewlekłą i powoduje różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Psychotraumatologia jest dziedziną nauki i praktyki klinicznej, obejmującą kompleksową wiedzę na temat mechanizmów radzenia sobie z doświadczeniami traumatycznymi oraz specyfiki zaburzeń po stresie traumatycznym. Psychotraumatolog specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz terapii osób po traumie – we wczesnych interwencjach oraz w przypadku długofalowych skutków doświadczeń traumatycznych w przeszłości.

Terapia Metodą Przedłużonej Ekspozycji

Metoda procedury przedłużonej ekspozycji PE – (j. ang. Prolonged Exposure) jest jedną z form Terapii Poznawczo-Behawioralnej zorientowaną na traumę, w szczególności PTSD i C-PTSD. Terapia metodą przedłużonej ekspozycji (PE) prowadzona jest według oryginalnego programu prof. Edny Foa.

Metoda została oparta na założeniach teoretycznych modelu Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Procedura przedłużonej ekspozycji w 2001 roku została nagrodzona nagrodą Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Stanach Zjednoczonych i jest rekomendowana jako wzorcowy, bardzo skuteczny i wskazany do rozpowszechnienia standardowy program leczenia rekomendowany w terapii PTSD.

Główną jego zaletą jest duża skuteczność, pozwalająca pacjentom na powrót do pełnego dobrostanu psychicznego. Metodą tą leczeni są m.in. żołnierze, ofiary czystek etnicznych, gwałtów, wypadków komunikacyjnych i innych wydarzeń traumatycznych.

Leczenie traumy

Terapia obejmuje 10  cotygodniowych sesji trwających około 90-120 minut.

Wydarzenie traumatyczne to sytuacja, w której osoba doświadczająca traumy była świadkiem śmierci lub poważnych urazów ciała, istniała zatem realna groźba śmierci lub kalectwa. Sytuacją traumatyczną jest również, gdy osobie, która przeżyła traumę, bądź osobom w jej otoczeniu grożono śmiercią lub obrażeniami ciała.
Zdarzeniami traumatycznymi są:

 • Wypadki – np. wypadek drogowy, katastrofa komunikacyjna, pożar, zawalenie się budynku powódź itp.,
 • Sytuacja przemocy – porwanie, gwałt, napaść, udział w strzelaninie udział w walce itp.,
 • Klęski żywiołowe – trzęsienia ziemi, powodzie, pożary,
 • Wydarzeniem traumatycznym może być też doświadczenie przemocy w rodzinie, w miejscu pracy.

Opisane powyżej doświadczenia mają negatywny wpływ na osoby go doświadczające. Reakcja na wydarzenie jest indywidualna dla każdej osoby, jest zależna od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i środowiskowych.

Do objawów urazu potraumatycznego zalicza się m. in. ponowne przeżywanie sytuacji traumy we wspomnieniach, snach, flashbackach (krótkie, ale intensywne ponowne emocjonalne przeżycie sytuacji traumatycznej).

Na skutek doświadczenia traumy organizm może stworzyć mechanizmy ochronne w celu uniknięcia ponownego przeżywania negatywnych emocji, w konsekwencji działania mechanizmu ochronnego może dojść do powstania blokady emocji powodującej odrętwienie. Innymi następstwami traumy są mechanizmy powodujące unikanie przez osobę która przeżyła traumę sytuacji, osób oraz miejsc z nią związanych.

Kolejnym przykładem reakcji na przeżycia traumatyczne jest nadmierne pobudzenie objawiające się poprzez zaburzenia snu (bezsenność, wybudzanie się w trakcie snu, wczesne wstawanie), wybuchy gniewu, agresji i nadmiernej złości. Mogą również wystąpić zaburzenia koncentracji, stany lękowe oraz wzmożona czujność.

Tak jak wspomniano powyżej, reakcja na traumę jest kwestią czysto indywidualną, jednak pomimo różnic zaburzenia potraumatyczne mają wspólne cechy, mogą one wskazywać na PTSD.

Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) jest nietypowym zaburzeniem lękowym. Rozpoznaje się je, gdy co najmniej miesiąc po wydarzeniu traumatycznym u osoby, która je przeżyła, utrzymują się objawy fragmentarycznych, ale intensywnych i nawracających wspomnień traumy, wzbudzenia wegetatywnego (trudności ze snem, drażliwości, wzmożonych reakcji itp) oraz odrętwienia i unikania wielu sytuacji kojarzących się z urazem.

W przeciwieństwie do innych zaburzeń lękowych, w których istotną rolę odgrywa przewidywanie niebezpieczeństwa, w PTSD to, co najbardziej niebezpieczne, już się wydarzyło. Dzieje się tak z uwagi na to, iż bodźce neutralne występujące podczas traumatycznego doświadczenia ulegają generalizacji i same zaczynają wywoływać lęk. W ten sposób trauma zmienia, często bardzo dramatycznie – życie osoby, która ją przeżyła.

TERAPIA EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) jest kompleksowym podejściem psychoterapeutycznym, które pierwotnie stosowano w leczeniu stresu pourazowego. Dzięki badaniom odkryto skuteczność metody także w leczeniu innych zaburzeń. Opiera się ona na doniesieniach o przechowywaniu traumatycznych wspomnień w mózgu, procesach przetwarzania informacji i pamięci o trudnych doświadczeniach. Została wynaleziona przez Francine Shapiro w 1987 roku. Obecnie jest jedną z prężniej rozwijających się form psychoterapii.

Podstawą pracy w terapii EMDR są wspomnienia, które powodują dyskomfort, lęk czy strach. Wspomnienia muszą być rzeczywiste i konkretne. Terapeuta odnosi się do każdej płaszczyzny stresującego czy traumatycznego wydarzenia, zarówno emocjonalnej, poznawczej jak i behawioralnej i neurofizjologicznej. Warunkiem koniecznym terapii jest poczucie bezpieczeństwa pacjenta w kontakcie z terapeutą.

Jest to terapia mocno ustrukturalizowana, gdzie terapeuta podczas sesji postępuje zgodnie z opracowanym przez EMDR Institute protokołem, a przeprowadzenie każdej z tych faz jest warunkiem skuteczności terapii.

EMDR polega na:

 1. zebraniu wywiadu i historii pacjenta, w tym danych dotyczących trudnego wydarzenia,
 2. przekazaniu technik i zbudowania umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem silnych emocji,
 3. wybraniu celu terapii w porozumieniu z pacjentem,
 4. wyregulowaniu silnych emocji – proces Desensytyzacji,
 5. spokojnej ocenie wydarzenia – proces Restrukturyzacji,
 6. podsumowaniu całego procesu, czyli określenie czy zakończył się sukcesem.

EMDR wykorzystuje ruchy gałek ocznych (bilateralną stymulację) do stymulacji systemu nerwowego, tak, by odblokować możliwość naturalnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Terapia EMDR jest skuteczna głównie w leczeniu:

 • stresu pourazowego (PTSD);
 • depresji, która jest wynikiem przeżytej traumy;
 • zaburzeń lękowych (związanych z przeżywaniem traumy);

neurorehabilitacjaNeurofeedback, trening, neurorehabilitacja

 

EEG-BIOFEEDBACK

Biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda stworzona przez naukowców na potrzeby ośrodka lotów kosmicznych NASA. Początkowo wykorzystywano ją do szkolenia astronautów, którzy w dużym stresie musieli wykonywać trudne i złożone czynności. Od prawie 60 lat jest także wykorzystywana przez jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia pilotów oraz sportowców, polityków, ludzi biznesu.

Terapia ma na celu poprawę efektywności mózgu i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Treningi polegają na przekazywaniu pacjentowi przez terapeutę sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje (np. fale mózgowe, napięcie mięśni), które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

Dlatego można powiedzieć, że w skrócie Biofeedback to nauka używania własnego mózgu. Celem terapii jest więc wytworzenie utrwalonych odpowiednich wzorców reagowania, np. nadzwyczajnej koncentracji umysłu przy dużej relaksacji. Wszystko to dzieje się poza świadomym działaniem trenującego gdy poprzez wytworzenie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego wytwarza się proces uczenia pozytywnych wzorów.

Zapoznaj się z cennikiem diagnozy i terapii Biofeedback.

Neurorehabilitacja i Trening Funkcji Poznawczych

W gabinecie „Amygdala” używamy systemu neurorehabilitacji: CogniPlus stworzonego w oparciu o wiedzę naukową oraz najnowsze doniesienia z dziedziny psychologii pod kierunkiem prof. dr Waltera Sturma (kierownik oddziału klinicznego neuropsychologii w Klinice Neurologii Wydziału Medycznego RWTH Uniwersytetu w Aachen od 1995 roku). Zawartość CogniPlus jest ściśle powiązana z Wiedeńskim Systemem Testów – najczęściej stosowanym na świecie systemem do profesjonalnej oceny psychologicznej. Oznacza to, iż rozpoznanie, leczenie oraz ocena są ze sobą skutecznie powiązane.

Każdy program treningowy CogniPlus przeznaczony jest do określonych deficytów, ponieważ badania wykazały, iż zastosowanie zbyt kompleksowych programów treningowych może spowodować nawet pogorszenie dotychczasowego stanu. Programy treningowe są oferowane tylko dla funkcji poznawczych, o których na podstawie badań naukowych wiadomo, że poddają się treningowi.

Programy treningowe CogniPlus wyróżnia to, że:

 • posiadają realistyczny i motywujący wygląd,
 • zostały stworzone w oparciu o teorie naukowe,
 • zapewniają możliwość treningu na różnych poziomach możliwości – treningi są adaptacyjne tzn. system stale dostosowuje poziom treningu do aktualnych możliwości pacjenta, aby jeszcze lepiej motywować do ćwiczenia.

Dostępne treningi CogniPlus (w języku polskim):

ALERT – uwaga – czujność, gotowość,
DIVID – uwaga – podzielność,
FOCUS – uwaga – skupienie,
SELECT – uwaga – wybiórczość,
VIG – uwaga – czujność,
SPACE – niedowidzenie/trening pola wzrokowego – uwaga wzrokowo-przestrzenna,
CODING – pamięć robocza – kodowanie przestrzenne,
DATEUP – pamięć robocza – aktualizacja przestrzenna,
NBACK – pamięć robocza – aktualizacja wzrokowa,
VISP – pamięć robocza – postawa wzrokowo-przestrzenna,
NAMES – pamięć długotrwała – tworzenie korelacji twarz-nazwisko,
HIBIT-R – funkcje poznawcze – hamowanie odpowiedzi,
PLAND – funkcje wykonawcze – umiejętności planowania i działania,
ROTATE – przetwarzanie przestrzeni – rotacja psychiczna,
VISMO – koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Selekcja Pracowników i Kandydatów:

W naszym Gabinecie „Amygdala” pomożemy pracodawcom wyselekcjonować najbardziej odpowiednich pracowników do:

 • Długotrwałej pracy w monotonnych warunkach – trasy międzynarodowe,
 • Ciągłej pracy na trasach nocnych,
 • Pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych – np. trasy w Skandynawii,
 • Pracy w długotrwałym stresie – presja czasu,
 • Permanentnej pracy za granicą – outsourcing zagraniczny.

Kierowcy oprócz standardowego badania psychotechnicznego, lekarskiego, badani są najnowszymi narzędziami o potwierdzonej rzetelności, trafności i normalizacji. W naszych badaniach używamy unikalnej baterii testów mierzących predyspozycje osobowościowe, temperament, inteligencję i odporność na pracę w stresie oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20,
WTOREK: 9-20,
ŚRODA: 9-20,
CZWARTEK: 9-20,
PIĄTEK: 9-19,

SOBOTA: zamknięte

NIEDZIELA: zamknięte

Gdzie jesteśmy