Nyktometria-badanie w ciemni

W centrum „Amygdala” przy ulicy Dereniowej 9 w Warszawie, wykonujemy badania psychologiczne potrzebne do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Badanie psychologiczne i lekarskie:

  • widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)
  • wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)
  • widzenia obuocznego (widzenia stereoskopowego)
  • widzenia barw
  • badanie pola widzenia (perymetria)
  • badanie ostrości wzroku ( z korekcją i bez korekcji)
  • badanie kontrastu
  • badanie ogólnej sprawności psychoruchowej
  • do pracy na wysokości do i powyżej 3 metrów

Nyktometria/Kontrastometria to badanie oceniające zdolność ludzkiego oka do widzenia w ciemności, a także po nagłym olśnieniu. W praktyce wykonywane jest ono w celu ustalenia zdolności do prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych. Badanie czułości kontrastowej oka powinno być przeprowadzone w warunkach zarówno bez olśnienia, jak i z olśnieniem. Olśnienie symuluje sytuację, jaka występuje w chwile po minięciu pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka. Badanie wykonujemy u osób wykonujących badania kwalifikacyjne na prawo jazdy, w celu oceny postrzegania barwy czerwonej, oraz badania czasu readaptacji po olśnieniu, a także badania krótkowzroczności nocnej.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku. Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych


Osoby zainteresowane umówieniem badania zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy