Inwentarz MMPI-2

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 – MMPI®-2

Opis: MMPI®-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Rzetelność: Dobre wskaźniki stabilności bezwzględnej i w odniesieniu do większości skal, zadowalające wskaźniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: Korelacje skal MMPI®-2 z innymi miarami osobowości (EPQ-R, IVE, STAI, ACL, KPD), a także porównanie wyników uzyskiwanych przez osoby pochodzące z różnych grup klinicznych pozwoliły na potwierdzenie znaczenia diagnostycznego większości skal.

Normy: Normy tenowe opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: MMPI®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).


W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologów: Michała Dolistowskiego i Katarzyny Podleskiej, którzy są dyplomowanymi psychologami diagnostami -certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 535-021-194.


PSYCHOEDUKACJA

Trauma Seksualna

Uważne Obserwowanie

Myśli

Empatia

Mądry Umysł

Zaburzenia Lękowe

Samookaleczenia

Cele Uważności

Zespół Aspergera

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy