Konsultacja psychoterapeutyczna

Terapeuci- podobnie jak wszyscy ludzie, którzy potrafią słuchać- okazują otwartość, życzliwość i empatię oraz starają się nie osądzać problemów, z jakimi zgłaszają się do nich klienci.

W relacji z klientem terapeuci stosują też różnego rodzaju interwencje psychologiczne, które mają pomóc klientowi spojrzeć na swój problem z nowej perspektywy lub zmienić zachowanie, bądź też osiągnąć oba te cele.

U podłoża każdej psychoterapii leży przekonanie, że osoby borykające się z problemami psychologicznymi mogą się zmienić- mogą nauczyć się bardziej adaptacyjnych sposobów postrzegania i oceny siebie i świata oraz bardziej adaptacyjnych zachowań.

Jedną z motywacji do zgłoszenia się na psychoterapię, jest zetknięcie się z nagłą i wysoce stresującą sytuacją życiową, taką jak rozwód czy utrata pracy.

Z psychoterapii korzystają również osoby, które od dłuższego czasu borykają się z jakimś cierpieniem psychicznym. Mają problemy w kontaktach interpersonalnych, na przykład z nawiązywaniem bliskich relacji z ludźmi, bądź też wykazują skłonność do popadania w zły nastrój, z którego trudno im się wydobyć.

Zdarza się, że na terapię trafią osoby, które uskarżają się na takie dolegliwości jak ból brzucha, ale fizycznie nic im nie dolega. Często w takich przypadkach okazuje się, że ból brzucha to odpowiedź organizmu na problemy emocjonalne.

Część osób zgłasza się na terapię ponieważ są zainteresowane rozwojem osobistym. Ta grupa osób chce skorzystać z psychoterapii ponieważ mają poczucie, że nie sprostały własnym oczekiwaniom i nie rozwinęły w pełni swojego potencjału.

Ważnym aspektem terapii jest relacja psychoterapeutyczna. Relacja terapeutyczna jest wynikiem tego, co do sytuacji terapeutycznej wnosi zarówno klient, jaki i terapeuta. Wyniki psychoterapii zależą od tego, czy klient i terapeuta zdołają nawiązać skuteczny sojusz terapeutyczny. Głównym wkładem klienta jest motywacja. Najważniejsze elementy sojuszu terapeutycznego to: poczucie wspólnej pracy nad problemem, zgodność pacjenta i terapeuty w kwestii celów i zadań terapii oraz mocna więź między pacjentem, a terapeutą. Ważna jest jasna komunikacja między dwiema stronami.

Oprócz nowej perspektywy terapia najczęściej oferuje klientowi bezpieczne warunki i otoczenie, które zachęcają go do wypróbowywania nowych sposobów odczuwania i reagowania, co sprzyja stopniowemu rozwijaniu w sobie odwagi i umiejętności brania odpowiedzialności za bardziej skuteczne i przynoszące większą satysfakcję działania.

Zespół psychoterapeutów centrum „Amygdala” pracuje w nurcie behawioralno- poznawczym. Nurt ten stawia sobie za cel modyfikację przekonań danej osoby na własny temat oraz sposobu postrzegania przez nią świata i zdarzeń zewnętrznych, aby możliwa stała się zmiana jej zachowań. Metody poznawczo-behawioralne są stosowane w leczeniu różnego typu zaburzeń, od depresji po problemy z kontrolowaniem złości. Wiele badań naukowych potwierdza skuteczność tego podejścia.


W centrum „Amygdala” psychoterapeutami pracującymi w nurcie CBT są: Agnieszka Tousty- Ingielewicz tel 664-421-740 , Marta Pyl-Sitnik i Magdalena Solis tel: 535-021-194. Osoby zainteresowane konsultacją psychoterapeutyczną zapraszamy do kontaktu.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy

PSYCHOEDUKACJA

Analiza Zachowania

Uzależnienie

Psychoterapia Gestalt

Teoria Biospołeczna

Kierowca Zawodowy

Badania Medycyny Pracy

Trening umiejętności DBT

Ocena Kliniczna i Diagnoza

Terapia ACT

Przyczyny zaburzeń psychicznych