Kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy

Wykonujemy badania psychologiczne kierowcom skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy

  • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych

Badania psychologiczne

  • kierowców po wypadkach drogowych

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20,
WTOREK: 9-20,
ŚRODA: 9-20,
CZWARTEK: 9-20,
PIĄTEK: 9-19,

SOBOTA: zamknięte

NIEDZIELA: zamknięte

Gdzie jesteśmy