Katarzyna Podleska

Katarzyna Podleska

Nazywam się Katarzyna Podleska

Jestem psychologiem,

psychoterapeutą w nurcie psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz psychotraumatologiem.

Ukończyłam także specjalistyczne szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej oraz mediacji.

Moją misją jest wspieranie osób w pokonywaniu przeszkód i pomoc w szybkim osiąganiu celów osobistych i zawodowych.

Pomagam zrozumieć, dlaczego ludzie odczuwają lęk, a co pozwala im czuć się dobrze. Pomagam im znaleźć ich mocne strony i zaakceptować słabe punkty. Moim klientom pomagam w pokonywaniu przeszkód i szybkim osiąganiu celów osobistych i zawodowych, radzeniu sobie z problemami życiowymi, przywracaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a także prowadzę terapię w zakresie silnego stresu i przeżyć traumatycznych, stanów lękowych, depresji, nerwic oraz DDA. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Staże kliniczne odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim, na Oddziale Psychiatrii oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Prowadzę autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu interwencji kryzysowej, pierwszej pomocy psychologicznej, komunikacji, metod radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Inspiruję do treningu pozytywnych nawyków i dbania o dobre samopoczucie na co dzień.

W latach 2016-2017 wyszkoliłam na Ukrainie kilkudziesięciu psychologów i psychiatrów w zakresie pracy z pacjentami po traumatycznych przeżyciach oraz pierwszej pomocy psychologicznej. Regularnie szkolę polskich ratowników i strażaków w zakresie komunikacji i udzielania wsparcia ofiarom wypadków i katastrof.

Współtworzyłam i kierowałam organizacjami, które wdrażały w Polsce pionierskie metody terapii stresu traumatycznego i redukowania stresu. Od 2016 r. jestem prezesem Fundacji F43, która podejmuje wysiłki na rzecz budowy w Polsce świadomości społecznej w zakresie psychotraumatologii oraz pomagam osobom doświadczającym negatywnych skutków psychicznych silnego stresu.

Prowadziłam prelekcje i wystąpienia, między innymi:

  • Stres, trauma, PTSD – prelekcja dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Stress Out – czyli jak studiować medycynę i nie zwariować” organizowanego przez IFMSA Oddział Warszawa, kwiecień 2016 r.
  • PTSD u żołnierzy i weteranów – metody leczenia – wystąpienie podczas konferencji organizowanej przez Sekcję Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych KNBN Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwiecień 2016 r.
  • PTSD – prelekcja dla studentów Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w ramach spotkania koła IFMSA Oddział Olsztyn, listopad 2015 r.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod superwizją.


Konsultacje i zapisy pod numerami: 535-021-194 (recepcja: Centrum Amygdala) lub bezpośrednio: 604 484 845


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy

PSYCHOEDUKACJA

Analiza Zachowania

Uzależnienie

Psychoterapia Gestalt

Teoria Biospołeczna

Kierowca Zawodowy

Badania Medycyny Pracy

Trening umiejętności DBT

Ocena Kliniczna i Diagnoza

Terapia ACT

Przyczyny zaburzeń psychicznych