FACET5 Badanie potencjału osobistego

„Dwa najważniejsze momenty w Twoim życiu – to ten, w którym przychodzisz na świat i ten, w którym odkrywasz dlaczego.”  Mark Twain.

Wiedza na temat własnego potencjału jest jednym z fundamentalnych czynników świadomego rozwoju opartego o działanie w zgodzie ze sobą.

Kwestionariusz Osobowości Facet5 został zaprojektowany na podstawie teorii Wielkiej Piątki Aspektów ludzkiej osobowości. Badane obszary to: Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola, Emocjonalność.

Na podstawie badań osobowości Facet5 przewidujemy jakie środowisko pracy będzie optymalne dla danej osoby oraz jak inni widzą i oceniają jej postępowanie.

Uzyskane odpowiedzi dotyczące potencjału i preferencji ludzkich zachowań w środowisku pracy ułatwiają osiąganie sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Kwestionariusz zapewnia szybkie i rzetelne mierzenie tych cech osobowości, które mają największy wpływ na zachowania ludzi w pracy. Mocną stroną Facet5 są raporty pisane prostym językiem.

Z badania dowiesz się:

  • Co Cię motywuje?
  • Jaką rolę pełnisz w zespole?
  • Jakim będziesz szefem?
  • Do jakich zawodów/zadań masz predyspozycje?
  • W przypadku jakich zawodów/zadań musisz włożyć więcej wysiłku aby osiągnąć sukces?
  • Z jakim typem ludzi trudniej Ci się komunikować i dlaczego?
  • Jak możesz reagować w sytuacjach konfliktowych/czy możesz to zmienić?
  • Jak wykorzystać wiedzę wynikającą z Facet5 w swoim życiu w najbardziej efektywny sposób?

Przebieg badania:

Profilowanie osobowości zawodowej składa się z dwóch etapów:

  1. Wypełnienie ankiety online.
  2. Omówienie profilu zawodowego podczas spotkania z trenerem, co trwa około 1,5 godziny.

Pamiętaj ! W kwestionariuszu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Z uzyskanego obrazu możemy wyciągnąć wnioski opisujące Twoją reakcję na różnego rodzaju sytuacje, jej korzyści i ryzyka.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy