EMDR

Date:27 Cze, 2017

EMDR

EMDR

Zasady EMDR opracowała amerykańska psycholog kliniczna dr Francine Shapiro. Pierwsze publikacje medyczne dotyczące EMDR pojawiły się w 1989 r. Od tego czasu przeprowadzono wiele badań, które potwierdziły skuteczność tej metody w leczeniu pacjentów w różnym wieku, cierpiących na zespół stresu pourazowego.

Kiedy odczuwamy bardzo silne emocje nasz umysł nie jest w stanie zapisać napływających informacji, tak jak to zwykle czyni czyli w pamięci autobiograficznej. Zapis informacji związanej z bardzo silnymi emocjami jest „zamrażany” w danym momencie w pamięci sensorycznej. Sprawia to, że odtwarzane post factum fragmenty przeżycia traumatycznego odczuwa się tak, jakby działy się naprawdę, w obecnej chwili. Tego rodzaju wspomnienia mają trwały, negatywny wpływ na sposób postrzegania świata i relacji z innymi ludźmi.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing ma bezpośredni wpływ na proces przetwarzania informacji przez nasz mózg. Już po kilku sesjach terapeutycznych metodą EMDR pacjenci odczuwają znacznie mniejsze napięcie związane z przeżyciem traumatycznym.

Terapia EMDR polega na przetwarzaniu informacji. Podczas sesji EMDR klient koncentruje się na wspomnieniu traumatycznego doświadczenia i związanych z nim negatywnych emocjach oraz negatywnych przekonaniach. Jednocześnie porusza gałkami ocznymi w ślad za przemieszczanym przez terapeutę przedmiotem np. długopisem, stymulując obydwie półkule mózgowe. Jedna sesja trwa kilkadziesiąt sekund i jest wielokrotnie powtarzana. Po zastosowaniu EMDR klienci stwierdzają zwykle, że emocjonalny niepokój został wyeliminowany lub znacznie zmalał i, że uzyskali wgląd w swój sposób myślenia dotyczący przepracowywanej tą drogą traumy.

W naszym centrum terapeutą przeszkolonym i posiadającym europejski certyfikat EMDR jest: Michał Dolistowski. W celu rezerwacji terminu sesji terapeutycznej zapraszamy do kontaktu: 796-881-238.