Diagnoza Psychologiczna

Date:28 Cze, 2017

Diagnoza Psychologiczna

Diagnozę psychologiczną w gabinecie „Amygdala” wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Możliwa jest diagnoza zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci i młodzieży.

Ogólne cele diagnozy psychologicznej:
– opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
– ocena mocnych stron, zasobów oraz trudności danej osoby,
– wykrycie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
– próba odpowiedzi na pytanie czy i jakiego leczenia potrzebuje pacjent,
– przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.
W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te mogą ulegać zmianie.

 

Korzyści z diagnozy psychologicznej:

diagnoza psychologiczna

 

Rodzaje diagnozy psychologicznej wykonywane w gabinecie „Amygdala”:

1.Diagnoza osobowościowa – wykonywane są liczne kwestionariuszowe testy osobowości (takie jak  SCID-5 MMPI-2, EPQ-R, ACL, NEO-FFI, STAI, CISS, FCZKT) oraz testy projekcyjne (m.in. Test Zdań Niedokończonych Rottera)

  •  w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego – pozwala odpowiedzieć na pytanie „kim jestem?”, stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby, poznać swoje mocne oraz słabe strony, jest przydatna w życiowych wyborach (np. kierunek studiów lub praca zawodowa), określa funkcjonowanie osoby w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.
  • w kierunku zaburzeń osobowości – pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocena zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Zaproponowanie odpowiedniej metody terapii i rodzaju zmiany jaka musi nastąpić w procesie leczenia.

2. Diagnoza neuropsychologiczna – testy wykonywane są w zależności od rodzaju trudności pacjenta. Pomagają w ocenie    funkcjonowania poznawczego pacjenta i określenia ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.

  • badanie w kierunku otępienia – wykonywane są testy badające różne rodzaje pamięci (bezpośredniej, operacyjnej, długotrwałej) np. poszczególne podtesty z WAISR, Test 15 Słów Reya, CVLT
  • badanie funkcji poznawczych – wykonywane są testy badające pamięć operacyjną, bezpośrednią, długotrwałą, procesy uwagi, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz uczenie się, gotowość szkolną. Testy, które są wykonywane to m.in. Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Łączenia Punktów, Test Fluencji Słownej, CVLT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona.
  • badanie intelektu (IQ) – określanie poziomu inteligencji ogólnej, globalnej. Wykonywane są m.in. WAIS-R oraz WISC-R, Test Matryc Ravena.

Diagnoza psychologiczna

 

centrum „Amygdala” dyplomowanymi psychologami diagnostami -certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- są Michał Dolistowski tel: 796-881-238 i Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.