DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Date:28 Cze, 2017

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?
Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem diagnozy pacjenta. Mieści się w zakresie diagnozy psychiatrycznej i jest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. Diagnozę psychologiczną w gabinecie AMYGDALA wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Możliwa jest diagnoza zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci i młodzieży.

Ogólne cele diagnozy psychologicznej:
– opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
– ocena mocnych stron, zasobów oraz trudności danej osoby,
– wykrycie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
– próba odpowiedzi na pytanie czy i jakiego leczenie potrzebuje pacjent,
– przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.
W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te mogą ulegać zmianie.

Jak wygląda diagnoza: W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są inne testy. Podstawą każdej diagnozy, bez względu na wykonywane badanie, jest wywiad z pacjentem. Ważne jest, aby na wizytę diagnostyczną przyjść odpowiednio przygotowanym. Powinno się więc być wyspanym i wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Korzyści z diagnozy psychologicznej:

diagnoza psychologiczna

 

Rodzaje diagnozy psychologicznej wykonywane w gabinecie Amygdala:

1.Diagnoza osobowościowa – wykonywane są liczne kwestionariuszowe testy osobowości (takie jak  SCID-2 MMPI-2, EPQ-R, ACL, NEO-FFI, STAI, CISS, FCZKT) oraz testy projekcyjne (m.in. , Test Zdań Niedokończonych Rottera)

  •  w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego – pozwala odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby, poznać swoje mocne oraz słabe strony, przydatna w życiowych wyborach (np. kierunek studiów lub praca zawodowa), określa funkcjonowanie osoby w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.
  • w kierunku zaburzeń osobowości – pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocena zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Zaproponowanie odpowiedniej metody terapii i rodzaju zmiany jaka musi nastąpić w procesie leczenia.

2. Diagnoza neuropsychologiczna – testy wykonywane są w zależności od rodzaju trudności pacjenta. Pomagają w ocenie    funkcjonowania poznawczego pacjenta i określenia ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego

  • badanie w kierunku otępienia – wykonywane są testy badające różne rodzaje pamięci (bezpośredniej, operacyjnej, długotrwałej) np. poszczególne podtesty z WAISR, Test 15 Słów Reya, CVLT
  • badanie funkcji poznawczych – wykonywane są testy badające pamięć operacyjną, bezpośrednią, długotrwałą, procesy uwagi, funkcje wykonawcze, funkcje wzorokowo-przestrzenne oraz uczenie się, gotowość szkolną. Testy, które są wykonywane to m.in. Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Łączenia Punktów, Test Fluencji Słownej, CVLT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona.
  • badanie intelektu (IQ) – określanie poziomy inteligencji ogólnej, globalnej. Wykonywane są m.in. WAIS-R oraz WISC-R, Test Matryc Ravena.

Diagnoza psychologiczna

 

Struktura badań diagnostycznych przeprowadzanych w gabinecie Amygdala

Badanie neuropsychologiczne – zwykle 3 wizyty

Pierwsza wizyta – zebranie wywiadu.

Druga i trzecia wizyta – wykonanie testów.

Czwarta wizyta – omówienie wyników  (opcjonalnie, pacjent może odebrać opinię bez ostatniej konsultacji).

Opinia neuropsychologiczna – w kierunku zespołu otępiennego – zwykle 2 wizyty

Pierwsza wizyta – zebranie wywiadu + podstawowe testy.

Druga wizyta – wykonanie testów.

Trzecia wizyta – omówienie wyników  (opcjonalnie, pacjent może odebrać opinię bez ostatniej konsultacji).

Wykonanie testów osobowości: (np. MMPI-2) – zwykle 3 wizyty

Pierwsza wizyta – zebranie wywiadu.

Druga i trzecia wizyta – wykonanie testów.

Czwarta wizyta – omówienie wyników (opcjonalnie, pacjent może odebrać opinię bez ostatniej konsultacji).

Wykonanie testów na inteligencję : (Wechsler) – zwykle 3 wizyty

Pierwsza wizyta – zebranie wywiadu.

Druga i trzecia wizyta – wykonanie testów.

Czwarta wizyta – omówienie wyników  (opcjonalnie, pacjent może odebrać opinię bez ostatniej konsultacji).

Diagnoza osobowość i neuropoznawcza (całościowa) – 4 wizyty

Pierwsza wizyta – zebranie wywiadu.

Druga, trzecia, czwarta wizyta – wykonanie testów.

Piąta wizyta – omówienie wyników (opcjonalnie, pacjent może odebrać opinię bez ostatniej konsultacji).

Cena 1 spotkania diagnostycznego (dorośli lub dzieci) = 120 zł
Cena opinii pisemnej od= 100 pln