Badania na broń

Date:28 Cze, 2017

Badania na broń

W gabinecie psychologicznym „Amygdala” oferujemy badanie psychologiczne konieczne do uzyskania pozwolenia na broń lub przedłużenia licencji na jej używanie.

Usługi:

Badanie pracowników ochrony fizycznej starających się o wpis

Badanie pracowników ochrony fizycznej posiadających wpis

Badanie pracowników zabezpieczenia technicznego

Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego

Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń np. broń gazową, myśliwską, sportową

Badanie okresowe osoby ubiegającej się o broń (ponownie)

Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka

Badanie na stanowisko pracownika Straży Miejskiej

Przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

Badanie kandydatów lub osób posiadających licencję detektywa

Co jest badane?

Badanie psychologiczne na broń obejmuje ocenę:

  1. poziomu umysłowego
  2. osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
  3. poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Ile trwa badanie?

 Badanie psychologiczne na broń trwa około  90 minut (wywiad +psychotesty )

Akty prawne:

 

Osoby zainteresowane umówieniem badania zapraszamy do kontaktu: 535-021-194