Do pracy kierowcy

W Centrum Amygdala; wykonujemy badania kierowców Zawodowych (tzw. psychotechnikę), a także kandydatów na kierowców kat D, C, D+E, C+E .

  • do pracy kierowcy
  • do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
  • kierowców rajdowych
  • kierowców po wypadkach

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia. Po jednorazowym badaniu psychologicznym („psychotechnice”) wydajemy kilka orzeczeń bez dodatkowej opłaty. Kierowca po badaniu może otrzymać orzeczenie psychologiczne „do pracy kierowcy”, dla „kandydata na kierowcę wyższych kategorii”, „do przedłużenia prawa jazdy”, „do pracy instruktora”, „do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego” itd. Wszystkie orzeczenia psychologiczne są ważne przez 5 lat a w przypadku kierowców po 60-tym roku życia przez 2,5 roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20,
WTOREK: 9-20,
ŚRODA: 9-20,
CZWARTEK: 9-20,
PIĄTEK: 9-19,

SOBOTA: zamknięte

NIEDZIELA: zamknięte

Gdzie jesteśmy