Cennik

Cennik badań kierowców, operatorów, diagnoza psychologiczna, psychoterapia, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, badania specjalistyczne:

„Psychotechnika-badania kierowców”
Badania kierowców pojazdów służbowych B, B+ E,
( przedstawiciele handlowi) (psychotechnika)
130zł
Badania kierowców zawodowych (psychotechnika): B,  C, C+ E, D, D+ E  150zł
Kandydaci na kierowcę zawodowego(psychotechnika): B, C, D, E, T  150zł
Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych(psychotechnika)  150zł
Badania instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów(psychotechnika)   150zł
Badania kierowców rajdowych, pilotów w celu uzyskania lub przedłużenia licencji (psychotechnika)   150zł
Odzyskiwanie uprawnień (badania kierowców):
Po przekroczeniu 24 punktów karnych (psychotechnika+wywiad) 150zł
Po spowodowaniu wypadku (psychotechnika+wywiad) 150zł
Za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (psychotechnika+wywiad) 150zł
 Popełnienie dwóch wykroczeń drogowych w okresie próbnym (psychotechnika+wywiad) 150zł
Badania psychologiczne dotyczące pozwolenia na broń:
Pracownik ochrony fizycznej starający się o wpis 200zł
Pracownik ochrony fizycznej posiadający wpis 200zł
Pracownik zabezpieczenia technicznego 200zł
Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego 200zł
Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń np.broń gazowa, myśliwska, sportowa 250zł
Badanie okresowe osoby ubiegającej się o broń (ponownie) 200zł
Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka 200zł
Badanie na stanowisko pracownika Straży Miejskiej 200zł
Przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 160zł
Kandydaci lub posiadający licencję detektywa 240zł
Medycyna pracy (badania lekarskie i psychologiczne)
Badanie psychologiczne operatorów wózków widłowych i akumulatorowych+orzeczenie psychologiczne od 80zł
Badanie psychologiczne operatorów sprzętu ciężkiego (koparek, ładowarek, dźwigów)+orzeczenie psychologiczne 100zł
Badanie psychologiczne kierowców maszyn drogowych i budowlanych+ orzeczenie psychologiczne 100zł
Badanie psychologiczne do pracy na wysokości pow. 3 m 100zł
Badanie lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3 m (okulista+neurolog+laryngolog+lekarz medycyny pracy) 250zł
Widzenie zmierzchowe/olśnienie (konsultacja) 50zł
Pomiar widzenia głębi (steroskopia) (konsultacja) 30zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy+orzeczenie 150zł
Badanie lekarskie kierowców zawodowych (art. 43) C, C+E, D, D+E+ okulista+neurolog+orzeczenie lekarskie 300zł
Badanie lekarskie kierowców kwalifikacja do prawo jazdy B (art. 75)+orzeczenie 200zł
Badanie lekarskie kierowców: Transport drogowy: Kat B+okulista +neurolog+orzeczenie 300zł
Badanie lekarskie kierowców przedłużenie prawo jazdy+orzeczenie 200zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (po uprzednich badaniach na tzw „nosicielstwo”) 100zł
Badanie lekarskie studentów lub uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wstępne/okresowe) 100zł
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapia
Sesja diagnostyczna 60min (psycholog) 150zł
Konsultacja psychiatryczna- pierwsza wizyta (psychiatra) 250zł
Konsultacja psychiatryczna-kolejne wizyty (psychiatra) 200zł
Sesja terapeutyczna 50min (psychoterapeuta) 150zł
Neurofeedback sesja  treningowa 30min 100zł
Neurofeedback diagnoza 180zł
Terapeuta EMDR sesja 60-90min 180zł
Terapia par/rodzinna 90min 250zł
Diagnoza psychologiczna
Sesja diagnostyczna 60min (psycholog dyplomowany diagnosta) 150zł
Psychotesty papier ołówek 1szt. od 70zł
Psychotesty elektroniczne Cena ind.
Psychological test in English – 200% of the basic fee
Opinia psychologiczna od 300zł
MMPI-2(wywiad+test +diagnoza) 300zł+opinia 100zł str.
SCID-2(wywiad+test +diagnoza) 200zł+opinia 100zł str.
WECHSLER (dorośli/młodzież)(test +diagnoza) 300zł
Całościowa diagnoza inteligencji wraz z opinią 700zł
Całościowa diagnoza osobowości wraz z opinią 700zł
Całościowa diagnoza neuropsychologiczna wraz z opinią 800zł
Psycholog sądowy
Konsultacja indywidualna 60min (psycholog) 200zł
Psychotesty papier ołówek 1szt. od 50zł
Konsultacja pary lub rodzic dziecko 60 min 200zł
Opinia psychologiczna od 500zł
Psychotraumatolog- diagnoza i terapia traumy
Konsultacja psychotraumatologiczna 60-90min 180zł
Sesja diagnostyczna 60-90min 180zł
Testy i kwestionariusze psychologiczne od 50zł szt.
Terapia PTSD metodą PE 10sesji(120min)+diagnoza 2000zł
Terapia PTSD metodą Narracyjną 12sesji(90min)+diagnoza 2000zł
Terapia Eklektyczna BEEP (60-70min) 180zł
Szkolenia, coaching, trener personalny
Sesja z trenerem personalnym 60 min 130zł
Badanie potencjału osobistego metodą FACET5 wraz z sesją 90 min 450zł
Sesja TRE indywidualna 60min 150zł
Sesja TRE grupowa (max. 5 osób)-75min 80zł (osoba)
Odnowa biologiczna- masaż
Masaż klasyczny całościowy 60min. 120zł
Masaż klasyczny częściowy-plecy 30min 60zł
Masaż klasyczny częściowy nogi 30min  60zł
Masaż klasyczny częściowy-kark 20min 40złzł
Masaż tybetański 60min 120zł
Masaż rehabilitacyjny 60min 130zł
Masaż sportowy całościowy 60min 120zł
Masaż sportowy częściowy plecy 30min 60zł
Masaż sportowy częściowy nogi 30min 60zł
„Neurorehabilitacja-treningi”
Treningi:
ALERT – uwaga – czujność, gotowość,
DIVID – uwaga – podzielność,
FOCUS – uwaga – skupienie,
SELECT – uwaga – wybiórczość,
VIG – uwaga – czujność,
SPACE – niedowidzenie/trening pola wzrokowego – uwaga wzrokowo-przestrzenna,
CODING – pamięć robocza – kodowanie przestrzenne,
DATEUP – pamięć robocza – aktualizacja przestrzenna,
NBACK – pamięć robocza – aktualizacja wzrokowa,
VISP – pamięć robocza – postawa wzrokowo-przestrzenna,
NAMES – pamięć długotrwała – tworzenie korelacji twarz-nazwisko,
HIBIT-R – funkcje poznawcze – hamowanie odpowiedzi,
PLAND – funkcje wykonawcze – umiejętności planowania i działania,
ROTATE – przetwarzanie przestrzeni – rotacja psychiczna,
VISMO – koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Cena ind.
·         Selekcja pracowników i kandydatów
pakiet standard
psychotechnika-badanie psychologiczne kierowców zawodowych
psychologiczne badania operatora maszyn (np. wózka, dźwigu)
test widzenia zmierzchowego, stereoskopowego i wrażliwości na olśnienie,
badanie lekarskie podstawowe (lekarz medycyny pracy)
380zł
pakiet standard+ 

„pakiet standard”
oraz
konsultacja specjalistów (np. okulisty, neurologa, kardiologa)

550zł
pakiet pro

„pakiet standard „+”
oraz
dodatkowe badania psychologiczne z zakresu:
uwagi,
inteligencji,
odporności na stres,
radzenia sobie w sytuacja trudnych

 

700zł
Współpracujemy z laboratorium analiz- badania krwi

 

Cena ind

„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
§ 13. Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł”

 

Na badanie psychotechniczne należy zabrać:
  • dokument tożsamości
  • okulary lub soczewki
  • skierowanie od pracowawcy lub
  • lekarza medycyny pracy ( dotyczy pracowników )

 

 

Osoba badana powinna być:

  • wyspana,
  • wypoczęta
  • nie powinna spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych na 24 godziny przed badaniem
  • w przypadku złej kondycji w dniu badania np. choroby, badanie może zostać przerwane a następnie powtórzone w terminie do 2 tygodni

 


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20,
WTOREK: 9-20,
ŚRODA: 9-20,
CZWARTEK: 9-20,
PIĄTEK: 9-19,

SOBOTA: zamknięte

NIEDZIELA: zamknięte

Gdzie jesteśmy