Cennik

Cennik badań kierowców, operatorów, diagnoza psychologiczna, psychoterapia:

„Psychotechnika-badania kierowców”
Badania kierowców pojazdów służbowych B, B+ E,
(kurierzy, przedstawiciele handlowi) (psychotechnika+orzeczenie)
130zł
Badania kierowców zawodowych (psychotechnika+orzeczenie): B,  C, C+ E, D, D+ E  150zł
Kandydaci na kierowcę zawodowego(psychotechnika+orzeczenie): B, C, D, E, T  150zł
Kandydaci na wszystkie kategorie prawa jazdy (nie zawodowi)  130zł
Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych(psychotechnika)  150zł
Badania instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów(psychotechnika)   150zł
Badania kierowców rajdowych, pilotów w celu uzyskania lub przedłużenia licencji (psychotechnika)   150zł
Odzyskiwanie uprawnień (badania kierowców):
Po przekroczeniu 24 punktów karnych (psychotechnika+wywiad) 150zł
Po spowodowaniu wypadku (psychotechnika+wywiad) 150zł
Za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (psychotechnika+wywiad) 150zł
 Popełnienie dwóch wykroczeń drogowych w okresie próbnym (psychotechnika+wywiad) 150zł
Badania psychologiczne dotyczące pozwolenia na broń:
Badanie psychologiczne do pozwolenia na broń 200zł
Pracownik ochrony fizycznej starający się o wpis 200zł
Pracownik ochrony fizycznej posiadający wpis 200zł
Pracownik zabezpieczenia technicznego 200zł
Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego 200zł
Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń np.broń gazowa, myśliwska, sportowa 250zł
Badanie okresowe osoby ubiegającej się o broń (ponownie) 200zł
Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka 200zł
Badanie na stanowisko pracownika Straży Miejskiej 200zł
Przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 160zł
Kandydaci lub posiadający licencję detektywa 240zł
Medycyna pracy (badania lekarskie i psychologiczne)
Badanie operatorów wózków widłowych i akumulatorowych+orzeczenie od 70zł
Badanie operatorów sprzętu ciężkiego (koparek, ładowarek, dźwigów)+orzeczenie od 70zł
Badanie kierowców maszyn drogowych i budowlanych+ orzeczenie  od 70zł
Badanie do pracy na wysokości do 3m+orzeczenie od 70zł
Widzenie zmierzchowe/olśnienie (konsultacja) 50zł
Pomiar widzenia głębi (steroskopia) (konsultacja) 30zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy+orzeczenie 100zł
Badanie lekarskie kierowców zawodowych+orzeczenie 200zł
Badanie lekarskie kierowców kwalifikacja do prawo jazdy+orzeczenie 200zł
Badanie lekarskie kierowów: Transport drogowy+orzeczenie 200zł
Badanie lekarskie kierowców przedłużenie prawo jazdy+orzeczenie 200zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (po uprzednich badaniach na tzw „nosicielstwo”) 100zł
Badanie lekarskie studentów lub uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wstępne/okresowe) 100zł
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapia
Sesja diagnostyczna 60min (psycholog) 120zł
Konsultacja psychotraumatologiczna 60-90min 180zł
Konsultacja psychiatryczna- pierwsza wizyta (psychiatra) 250zł
Konsultacja psychiatryczna-kolejne wizyty (psychiatra) 200zł
Sesja terapeutyczna 50min (psychoterapeuta) 120zł
Neurofeedback sesja  treningowa 30min 80zł
Neurofeedback diagnoza 130zł
Terapia par/rodzinna 90min 240zł
Psychotesty papier ołówek 1szt. od 50zł
Psychotesty elektroniczne Cena ind.
Psychological test in English – 200% of the basic fee
·         Opinia psychologiczna od 300zł
·         MMPI-2(test +diagnoza) 300zł
·         Terapia krótkoterminowa: CBT, 10sesji/50min 1000zł
·         Terapia PTSD metodą PE 10sesji(120min)+diagnoza 2000zł
·         Terapia PTSD metodą Narracyjną 12sesji(90min)+diagnoza 2000zł
Treningi:
ALERT – uwaga – czujność, gotowość,
DIVID – uwaga – podzielność,
FOCUS – uwaga – skupienie,
SELECT – uwaga – wybiórczość,
VIG – uwaga – czujność,
SPACE – niedowidzenie/trening pola wzrokowego – uwaga wzrokowo-przestrzenna,
CODING – pamięć robocza – kodowanie przestrzenne,
DATEUP – pamięć robocza – aktualizacja przestrzenna,
NBACK – pamięć robocza – aktualizacja wzrokowa,
VISP – pamięć robocza – postawa wzrokowo-przestrzenna,
NAMES – pamięć długotrwała – tworzenie korelacji twarz-nazwisko,
HIBIT-R – funkcje poznawcze – hamowanie odpowiedzi,
PLAND – funkcje wykonawcze – umiejętności planowania i działania,
ROTATE – przetwarzanie przestrzeni – rotacja psychiczna,
VISMO – koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Cena ind.
·         Selekcja pracowników i kandydatów
pakiet standard
psychotechnika-badanie psychologiczne kierowców zawodowych
psychologiczne badania operatora maszyn (np. wózka, dźwigu)
test widzenia zmierzchowego, stereoskopowego i wrażliwości na olśnienie,
badanie lekarskie podstawowe (lekarz medycyny pracy)
380zł
pakiet standard+ 

„pakiet standard”
oraz
konsultacja 1 specjalisty (np. okulisty, neurologa, kardiologa)

500zł
pakiet pro

„pakiet standard „+”
oraz
dodatkowe badania psychologiczne z zakresu:
uwagi,
inteligencji,
odporności na stres,
radzenia sobie w sytuacja trudnych

 

650zł
Współpracujemy z laboratorium analiz- badania krwi

 

Cena ind

„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
§ 13. Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł”

 

Na badanie psychotechniczne należy zabrać:
  • dokument tożsamości
  • okulary lub soczewki
  • skierowanie od pracowawcy lub
  • lekarza medycyny pracy ( dotyczy pracowników )

 

 

Osoba badana powinna być:

  • wyspana,
  • wypoczęta
  • nie powinna spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych na 24 godziny przed badaniem
  • w przypadku złej kondycji w dniu badania np. choroby, badanie może zostać przerwane a następnie powtórzone w terminie do 2 tygodni

 


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-19,
WTOREK: 9-19,
ŚRODA: 9-19,
CZWARTEK: 9-19,
PIĄTEK: 9-18,

SOBOTA-możliwość rezerwacji wizyty lub badania

NIEDZIELA: zamknięte

Gdzie jesteśmy