Beata Sobolewska

Beata Sobolewska

Psycholożka – dyplom ukończenia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej SWPS Warszawa

Psychotraumatolożka – dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS Warszawa

Terapeutka EMDR (ukończony I i II stopień/certyfikat)

Trenerka – dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Metrum Nauczycielka akademicka – Uniwersytet SWPS Warszawa (zakres tematyczny: seminaria z etyki, motywacji oraz osiągania satysfakcji w związkach; warsztaty – wywiad psychologiczny, prorozwojowa konceptualizacja przypadku oraz konwersatoria z kompetencji komunikacyjnych)

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Czlonkini Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa. Pracuję pod superwizją.

Zakres świadczeń:

 Konsultacje psychologiczne, psychoterapia traumy, pomoc w kryzysie, analiza zasobów
Program Profilaktyki Traumy
Szkolenia z zakresu motywacji i komunikacji oraz etyki w zawodzie psychologa

 


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy

PSYCHOEDUKACJA

Analiza Zachowania

Uzależnienie

Psychoterapia Gestalt

Teoria Biospołeczna

Kierowca Zawodowy

Badania Medycyny Pracy

Trening umiejętności DBT

Ocena Kliniczna i Diagnoza

Terapia ACT

Przyczyny zaburzeń psychicznych