Badanie osobowości – Kasia Janczuk

  • 0

Badanie osobowości – Kasia Janczuk

Tags : 

Badanie osobowości – mapa do kariery

Katarzyna Janczuk*

Badanie osobowości może się okazać sposobem na rozwinięcie skrzydeł w pracy i pozostanie w zgodzie ze sobą.

Dramaty ludzkie, między innymi zawodowe, wynikają czasami z małej znajomości samego siebie. Niektórzy tkwią od lat w zawodzie, którego nie lubią, ponieważ się przyzwyczaili. Na zmiany się nie decydują z obawy, że się nie sprawdzą. Przeżywają kryzys ponieważ gdzieś w środku czują, że są w stanie więcej osiągnąć. Punktem startowym może być zbadanie osobowości zawodowej.

Poznać prawdę o sobie

Jednym ze sposobów poznania prawdy o sobie, a może raczej przypomnienia jej, jest badanie osobowości – inaczej profilu osobistego. Różnego rodzaju badania osobowości, zwłaszcza prowadzone w środowisku pracy, są dla wielu osób stresujące.

Nie brakuje takich metod profilowania, które pokazują przede wszystkim silne strony badanej osoby. Ułatwia to wykorzystanie naturalnych uzdolnień oraz wskazuje kierunki rozwoju. Takie podejście jest wartością nieocenioną zarówno dla młodego pracownika u progu kariery zawodowej, jak i osób, które myślą o dalszym rozwoju.

– Wykorzystuję mocne strony i zarządzam słabszymi. Po badaniu mam świadomość, na jakich stanowiskach się sprawdzę. Łatwiej jest mi budować własną ścieżkę kariery zawodowej – mówi menedżer z branży obrotu nieruchomościami.

Także z punktu widzenia przełożonego istotne jest traktowanie każdego pracownika jako Talentu przez duże „T”. Dyrektorzy firm, którzy wraz z zespołami wzięli udział w badaniach, podkreślają ich skuteczność, ponieważ mogą lepiej rozdzielać zadania pomiędzy pracowników i dużo skuteczniej ich motywować. Oto wypowiedzi kilku szefów firm:

– Po badaniu oceniam pracę, motywuję i przydzielam zadania w inny sposób niż wcześniej. Opieram się na tzw. mocnych stronach podwładnych i rozwijam je, zamiast dawać wszystkim „po równo”. W ten sposób pracownicy wykonują to, w czym czują się najlepiej, a firma działa efektywniej.

– Jako szef zespołu mogę skuteczniej motywować ludzi, aby pracowali nad wspólnymi celami i podchodzili do siebie z szacunkiem. Pracownicy łatwiej identyfikują się ze swoim stylem działania i świadomie  pogłębiają wiedzę o różnicach osobowości w zespole.

Oczywiście badanie pokazuje też ryzyko, które wiąże się z określonymi zachowaniami.  Te, które są pożądane w jednym środowisku, np. kreatywność i elastyczne podejście do wykonywania zadań, będą ryzykiem w innym, preferującym ścisłe przestrzeganie procedur.

Jeśli wykorzysta się wiedzę z badania i sesji informacji zwrotnej do szlifowania własnego talentu można wiele zyskać.

Jak, za ile i po co?

Na rynku dostępne są różne badania osobowości. Większość z nich składa się z dwóch etapów. Krok pierwszy to wypełnienie kwestionariusza online. Następnie w systemie, do  którego dostęp ma licencjonowany trener opracowywany jest raport. Drugim krokiem jest omówienie profilu zawodowego podczas spotkania z trenerem, co trwa około 1,5 godziny. Z badań osobowości korzystają najczęściej szefowie firm, menedżerowie, doradcy zawodowi i osoby indywidualne chcące zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Ceny są zróżnicowane zależnie od firmy, zakresu i ilości opracowywanych raportów oraz czasu trwania sesji z trenerem. Są to kwoty od kilkuset złotych za jedno badanie.

Według teorii rozwoju C.G. Junga preferencje typu osobowości są wrodzone. Mamy jednak wpływ na swoje zachowania, które zależnie od środowiska możemy modyfikować. Należy jednak pamiętać, że działając niezgodnie z naturalnymi preferencjami, nie można być w pełni efektywnym, ponieważ znaczną część energii przeznacza się na walkę z sobą samym. Osobie z natury dominującej, trudno będzie działać zespołowo, natomiast osoba z natury kolektywna może mieć trudności w szybkim podejmowaniu decyzji bez konsultacji. Zmiana może polegać na tym, żeby „od dzisiaj” wzmacniać to, co w nas mocne. I nie chodzi tutaj o zmianę pracy (chociaż czasami może to być wskazane), ale o wykonywanie dotychczasowych obowiązków w nieco inny sposób. Na badaniu mogą szczególnie zyskać osoby młode, które nie są jeszcze w pełni świadome swoich atutów zawodowych.

Aby przełożyć badanie na sukces najpierw należy odkryć własny talent. Można to zrobić za pomocą sprawdzonych narzędzi, a następnie podążać drogą, której cel to realizowanie pasji. Te dwie czynności są równie ważne i niezbędne do osiągnięcia sukcesu i cieszeniem się nim. Nie można zapomnieć o pracowitości. Anegdota o  Bernardzie Show mówi, że na pytanie,  „Co ważniejsze dla sukcesu, talent czy pracowitość?” – odpowiedział pytaniem:  „A co ważniejsze w rowerze,  przednie czy tylne koło?”

Do sukcesu, oprócz talentu, potrzebne są również wysiłek i wytrwałość.

*Autorka jest doświadczonym trenerem biznesu i umiejętności psychologicznych, oraz certyfikowanym użytkownikiem narzędzi psychometrycznych Facet5 i MBTI.


Leave a Reply

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy