Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych służą wykluczeniu (bądź wykryciu) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (np nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (np gruźlica) u osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludźmi (np. służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tego rodzaju stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy tego typu.

Badanie to wskazane jest dla następujących grup zawodowych: nauczycieli, pracowników branży spożywczej i gastronomicznej, medycznej, uczniów oraz studentów kształcących się w branżach związanych z gastronomią. Przeprowadza się je u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, jak również u osób uczących się, które wykonują prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia. Badania te wykonywane są więc u osób, które pracują na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych. Niezbędne są również w przypadku osób zajmujących się przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę lub leki.

By uzyskać orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych należy wykonać badania laboratoryjne tj. trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B,C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach.

Na podstawie wyników badań lekarz medycyny pracy może wydać orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające, że pacjent może przystąpić do pracy lub zacząć praktyki.

Osoby zainteresowane uzyskaniem orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego zapraszamy do kontaktu tel: 535-021-194


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy

PSYCHOEDUKACJA

Psychoterapia Systemowa

Analiza Zachowania

Uzależnienie

Psychoterapia Gestalt

Teoria Biospołeczna

Kierowca Zawodowy

Badania Medycyny Pracy

Trening umiejętności DBT

Ocena Kliniczna i Diagnoza

Terapia ACT