Badania psychologiczne

Kto korzysta z naszych badań na broń?

 • osoby posługujące się bronią
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony

Badanie psychologiczne na broń obejmuje ocenę:

 1. poziomu umysłowego
 2. osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 3. poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Badania na broń – co to jest i czy są konieczne?

Do złożenia na policji wniosku o pozwolenie na posiadanie broni potrzebne są badania psychologiczne. Polegają na:

1. Rozmowie z psychologiem

2. Poddaniu się testom psychologicznym.

Badania na broń trwają około godziny bądź półtorej, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Od razu po badaniu przekazywana jest informacja o wynikach. Badania wykonywane są tylko przez uprawnionych psychologów na zasadach określonych w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Orzeczenie psychologiczne to drugi (obok orzeczenia lekarskiego) dokument niezbędny przy staraniu się o posiadanie broni.

Testy psychologiczne na broń – na czym polegają, jak długo trwają?

Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią (na badanie składa się jeszcze rozmowa z psychologiem). Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić albo wykluczyć istnienie zaburzeń natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy