Badania sprawności psychoruchowej

W centrum „Amygdala” przy ulicy Dereniowej 9 w Warszawie, wykonujemy badania psychologiczne potrzebne do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Badanie psychologiczne:

  • widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)
  • wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)
  • widzenia obuocznego (widzenia stereoskopowego)
  • ogólnej sprawności psychoruchowej
  • do pracy na wysokości do 3 m
  • badanie na równoważni powyżej 3 metrów

Badanie widzenia w mroku i adaptacji po olśnieniu zleca się niekiedy kierowcom, którzy stosunkowo niedawno przechodzili pełne badanie psychologiczne do kierowania pojazdem. W takiej sytuacji lekarz decyduje jedynie o powtórzeniu krótkiej sekwencji badań i na tej podstawie „aktualizuje” wcześniejsze badanie.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku.

Ważność orzeczenia lekarskiego w przypadku pracy na wysokości powyżej 3 metrów to 3 lata, a po 50-tym roku życia badania wykonywane są co roku.

Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych


Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy