Agata Grabowska-Paruszewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam szkolenia w zakresie:

 • Kurs Trenerski – Trener grupowy treningu zastępowania agresji (Amity ART.)
 • Szkolenie – Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii.
 • Szkolenie – Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
 • Szkolenie – Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r.
 • Szkolenie – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Szkolenie – Efektywne uczenie dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Roczny moduł – Zastosowanie analizy zachowania do rozwijania zachowań pożądanych i redukowania zachowań trudnych.
 • Roczny moduł –  Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Swoje doświadczenie zdobywałam w  Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym Szczęśliwe Dzieci (Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju) i szkołach fundacji Adys.

Prowadzę indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym i behawioralnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, treningi dla rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży.

W praktyce zajmuję się:

 • zaburzeniami lękowymi (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD).
 • zaburzeniami eksternalizacyjnymi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.
 • zaburzeniami nastroju  – ( depresja).
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
 • problemami psychologicznymi/emocjonalnymi
 • problemami wychowawczymi – rodzice doświadczający trudności w tym obszarze mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.
 • diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).

Osoby zainteresowane umówieniem terminu konsultacji zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


PSYCHOEDUKACJA

Trauma Seksualna

Uważne Obserwowanie

Myśli

Empatia

Mądry Umysł

Zaburzenia Lękowe

Samookaleczenia

Cele Uważności

Zespół Aspergera

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy